BLOG / Sketchcrawl / USA

SanFransisco - croquis 

På turen til "in the over there" hvor SanFransisco-billederne blev tegnet

Tak til alle de kære mennesker jeg kom til at kendeSonja Feldt Pedersen | Fasanvej 10, 9631 Gedsted - Danmark | Tlf.: 5015 9057 | sfp@post5.tele.dk